រយៈពេល ៩ ខែនៃឆ្នាំ ២០១៩ ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជិត ១៣ លាននាក់បានមកកាន់ប្រទេសវៀតណាម

   
Cập nhật: 29/09/2019 07:03

យុគសម័យ - វៀតណាមនៅតែបន្តជាគោលដៅទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាច្រើនពោលគឺ ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដើមឆ្នាំ២០១៩នេះ មានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ ១៣ លាននាក់បានមកកាន់ប្រទេសវៀតណាម។

ព័ត៌មាន​អាន​ច្រើន​ជាង​គេ៖
Scroll