Trending now

នាយករដ្ឋមន្រ្តីបានកោតសរសើរស្រុក Dong Anh ទីក្រុង Ha Noi ដោយមានសមិទ្ធិផល ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ ១៩

17:44 | 17/05/2021 ឌីណា

យុគសម័យ - រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចប្រគល់ប័ណ្ណកោតសរសើររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជូនដល់សមូហភាពចំនួន ០៣ និងបុគ្គលចំនួន ០៤ នាក់​ នៅទីក្រុង Ha Noi សម្រាប់សមិទ្ធិផលរបស់ពួកគេ​ក្នុងបង្ការ​និង​ទប់ស្កាត់​នឹងជំងឺកូវីដ ១៩ ។

សម្រស់ដ៏ប្លែកៗនៃរបាំអាយ៉ងទឹក DaoThuc ស្រុក Dong Anh ក្រុងហាណូយ សម្រស់ដ៏ប្លែកៗនៃរបាំអាយ៉ងទឹក DaoThuc ស្រុក Dong Anh ក្រុងហាណូយ
ខេត្ត Long An បានគាំទ្រខេត្តចំនួនពីរនៃប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ ១៩ ខេត្ត Long An បានគាំទ្រខេត្តចំនួនពីរនៃប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ ១៩

តាមនោះសមូហភាពបានប្រគល់ប័ណ្ណកោតសរសើររបស់នាយករដ្ឋមន្រ្តី រួមមាន៖ ប្រជាជននិងមន្រ្តីនៃស្រុក Dong Anh ទីក្រុង Ha Noi មជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលស្រុក Dong Anh ទីក្រុង Ha Noi ប្រជាជននិងមន្រ្តីនៅភូមិ Lo Giao ឃុំ Viet Hung ស្រុក Dong Anh ទីក្រុង Ha Noi

នៅពេលដែលប្រទេសទាំងមូលកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំង ដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់នឹងការរីករាល ដាលនៃជំងឺកូវីដ ១៩ ស្រុក Dong Anh មានវិធីច្នៃប្រឌិតក្នុងការកំណត់តំបន់ផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះ ក្លាយទៅជា “ ៣ ស្រទាប់” នៅឯកន្លែង​ធ្វើចត្តាឡីស័ក​ ខណៈពេលដែល​ធានាសុវត្ថិភាព​សម្រាប់ការការពារនិងទប់ស្កាត់​នឹងការរាតត្បាត ប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរស់​នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននៅ ឡើយ។

“ ៣ ស្រទាប់” គឺ៖ ស្រទាប់ស្នូលមានជំងឺកូវីដ ១៩ យោងតាម​សេចក្តី​ណែនាំ ១៦-CT / TTg របស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីចេញផ្សាយ នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០ ស្រទាប់ទីពីរ​អនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំ​របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី ១៥-CT / TTg ដែលចេញ នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២០ ស្រទាប់នៅខាងក្រៅអនុវត្ត​យោងតាមសារាចរ​លេខ ១៩ - CT / TTg របស់នាយករដ្ឋមន្រ្តីចេញ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ ២០២០ ។

នាយករដ្ឋមន្រ្តីបានកោតសរសើរស្រុក Dong Anh ទីក្រុង Ha Noi ដោយមានសមិទ្ធិផល ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ ១៩
នាយករដ្ឋមន្រ្តីបានកោតសរសើរស្រុក Dong Anh ទីក្រុង Ha Noi មានសមិទ្ធផលនៃការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ ១៩

វិធីសាស្រ្តអនុវត្តការបិទខ្ទប់ “ ៣ ស្រទាប់” គឺ“ ការចាក់សោ” ប្រភព​នៃការឆ្លង​ដោយយោងទៅតាមកម្រិត​នីមួយៗ និងកាត់បន្ថយផល​ប៉ះពាល់ជាអតិបរមាបំផុតទៅលើជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ផលិតកម្ម​និងសកម្មភាព​ធ្វើអាជីវកម្មរបស់ប្រជាជននិងអាជីវកម្ម។

យោងតាមលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សស្រុក Dong Anh លោក Le Trung Kien ក្នុងរលកលើកទី ៤ នៃការផ្ទុះឡើងជំងឺនេះ នៅថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ ស្រុក Dong Anh បានកត់ត្រាករណី F1 ចំនួន ២ របស់អ្នកជំងឺលេខ ២៩១១ ដែលកំពុងធ្វើការ នៅមណ្ឌល​ឧស្សាហកម្ម​ Thang Long ដោយមានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានលើក ដំបូង។ ភ្លាមៗ នៅពេលករណីដំបូង​ត្រូវបានគេរកឃើញ ​ដោយសារ​មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជម្ងឺនៅខេត្ត Ha Nam ស្រុក Dong Anh បានបិទខ្ទប់និងធ្វើចត្តាឡីស័កភូមិមួយដែលមានប្រជាជនចំនួន ៤៩៩ គ្រួសារនិងមានប្រជាជនជាង ២.៣០០ នាក់។

ស្រុកបានរៀបចំប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងចំនួន ៣ ប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិ​សកម្មភាពផលិតកម្មនៅតែប្រតិបត្តិជាធម្មតា តម្រូវការចាំបាច់​របស់​ប្រជាជននៅតែត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងគ្រប់គ្រាន់។

រហូតមកដល់ពេលនេះស្រុក Dong Anh មានកន្លែងរីករាលដាលជំងឺ​កូវីដ ចំនួន ៤ ដែលត្រូវ​បិទខ្ទប់​ ប៉ុន្តែ​ដោយវិធីច្នៃប្រឌិតនេះ​ជាពិសេស​គំរូធ្វើចត្តាឡីស័ក “ ៣ ស្រទាប់ “ ស្រុក Dong Anh នៅតែគ្រប់គ្រង ស្ថានការណ៍បានល្អនិងអនុវត្តគោលដៅទាំងពីរប្រកបដោយមានប្រសិទ្ធភាព ។

យោងតាមលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សស្រុក Dong Anh គំរូធ្វើ ចត្តាឡីស័ក “ ៣ ស្រទាប់ “ ត្រូវបានរៀបចំដូចខាងក្រោម៖ ស្រទាប់ទី ១ គឺរឹតបន្តឹងការធ្វើចត្តាឡីស័កនៅឯផ្ទះករណី F1 និងករណី F2 ទាំងអស់​និង​ប្រជាជនដែលធ្វើដំណើរក្នុងតំបន់ផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះ។ ក្នុងស្រទាប់នេះ​ស្រុកចាត់តាំងកម្លាំងឈរជើង ២៤ / ២៤ ម៉ោង។ ស្រទាប់ទី ២ គឺការបង្កើតប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាព​ផ្ទៃក្នុង​នៅតាម​ច្រក​​​និងភូមិតូចៗ។ ស្រទាប់ទី ៣ គឺជា​រង្វង់ខាងក្រៅ​សម្រាប់​គ្រប់ភូមិ​និងក្រុមប្រជាជនដែលមានប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យចំនួន ១៦១១ ។

ដើម្បីអនុវត្តគំរូនេះស្រុក Dong Anh បានប្រមូលផ្តុំអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងកម្លាំងអន្តរវិស័យជាង ១១.០០០ នាក់ចូលរួម ដើម្បីការពារ​នៅតាមប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យនិងធានាការគ្រប់គ្រងសុខាភិបាល។

ទន្ទឹមនឹងនេះ ស្រុក Dong Anh បានអនុវត្តសេណារីយ៉ូឆ្លើយតបនឹង ការរាតត្បាតក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត ដោយចាត់ទុកថា នេះជាភារកិច្ច អាទិភាពកំពូល; ការអនុវត្ត“ ៣ ប្រការមុន” គឺ“ វាយតំលៃ​និង​សន្និដ្ឋានជាមុន”“ រៀបចំផែនការសកម្មភាពជាមុន”“ រកឃើញ​និងមាន​សកម្មភាពជាមុន” រួមផ្សំនឹងការអនុវត្តបាវចនា “ ៤ នៅ​នឹង​កន្លែង​” ។

ដោយសារការអនុវត្តវិធីធ្វើចត្តាឡីស័ក “៣ស្រទាប់”​ ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ​​រហូតមកដល់ពេលនេះ​ស្ថានភាពរាតត្បាតនៅស្រុក Dong Anh ត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាមូលដ្ឋាន។ ស្រុកនៅតែបន្តបំពេញ ភារកិច្ចរៀបចំការបោះឆ្នោត ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនិង​កាលវិភាគ សន្តិសុខ ស្ថិរភាពនយោបាយ​ សណ្តាប់ធ្នាប់សង្គម​និងស្ថានភាព​សុវត្ថិភាព./.

ឌីណា

thoidai.com.vn

មតិពីមិត្តអ្នកអាន

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ប្រធានរដ្ឋ លោក Nguyen Xuan Phuc ទទួលជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនិងអង្គការអន្តរជាតិ
វៀតណាមបន្តលើកកម្ពស់តួនាទីដ៏សកម្មដោយមានការទទួលខុសត្រូវលើឆាកអន្តរជាតិ
AFF Suzuki Cup 2020៖ វៀតណាមឈរក្នុងពូលជាមួយម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី កម្ពុជានិងឡាវ
ការរៀបចំពិធីសែនឡើងផ្ទះរ៉ុងថ្មីរបស់ជនជាតិ Gia Rai
ពួតដៃគ្នាជួយអ្នកនេសាទ