Trending now

វៀតណាម និងកម្ពុជាសហការក្នុងការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាព

08:07 | 03/09/2022

យុគសម័យ - ក្នុងរយៈពេល ៥៥ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ទំនាក់ទំនងមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រពៃណីរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជាទទួលបានសមិទ្ធិផលជាច្រើនក្នុងវិស័យផ្សេងៗ រួមទាំងការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ជាលើកដំបូងដែលកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងបី ឡាវ វៀតណាម និងកម្ពុជា បានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធជួយសង្គ្រោះ ជាលើកដំបូងដែលកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងបី ឡាវ វៀតណាម និងកម្ពុជា បានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធជួយសង្គ្រោះ
ចំណុចលេចធ្លោ នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋសភាវៀតណាម និងកម្ពុជា ចំណុចលេចធ្លោ នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋសភាវៀតណាម និងកម្ពុជា

កម្ពុជា​មាន​ព្រំប្រទល់​ជាប់​នឹង​ប្រទេស​វៀតណាម​ប្រវែង ១.១៣៧ គីឡូម៉ែត្រ ស្ថិត​នៅ​ចុង​ទន្លេមេគង្គ។ នៅលើព្រំដែននោះមានជាង ៥៨០ គីឡូម៉ែត្រ ដែលមានទន្លេ និងខ្សែព្រំដែនចំនួន ៣១ ពីតំបន់ខ្ពង់រាបកណ្តាល ដល់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គ ដែលក្នុងនោះដៃទន្លេចំនួន ២៦ មានប្រវែងប្រហែល ៣៦០ គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គ និងទន្លេព្រំដែនចំនួន ៧ ជារបស់តំបន់ Binh Phuoc - Tay Ninh មានប្រវែងប្រហែល ២២០ គីឡូម៉ែត្រ។

ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមយ៉ាងឆាប់រហ័សបានធ្វើឱ្យតម្រូវការនៃការកេងប្រវ័ញ្ចទឹក និងការប្រើប្រាស់របស់ប្រទេសទាំងពីរកើនឡើងឥតឈប់ឈរ ដែលជាតម្រូវការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការចែករំលែកធនធានទឹករួម។

ដោយឈរលើមូលដ្ឋាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធនធានទឹកឆ្លងព្រំដែន វៀតណាម និងកម្ពុជាបានដាក់របៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំអន្តររដ្ឋាភិបាលវៀតណាម - កម្ពុជា នូវខ្លឹមសារនៃការសម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ចូលគ្នា និងសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងនិរន្តរភាព។ ការប្រើប្រាស់ និងការកេងប្រវ័ញ្ចទឹក និងធនធានពាក់ព័ន្ធនៅតាមដងទន្លេមេគង្គឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពនៃអាងទន្លេមេគង្គ។

វៀតណាម និងកម្ពុជាសហការក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកនៃទន្លេមេគង្គ។ (រូបថត៖ Truong Hung)
វៀតណាម និងកម្ពុជាសហការក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកនៃទន្លេមេគង្គ។ (រូបថត៖ Truong Hung)

ប្រទេសទាំងពីរជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអន្តរជាតិ ដែលជាអង្គការដែលដើរតួនាទីក្នុងការលើកកម្ពស់ និងសម្របសម្រួលការគ្រប់គ្រង និងការអភិវឌ្ឍធនធានទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេស។ ប្រទេសទាំងពីរក៏បានសម្របសម្រួលដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ ១៩៩៥ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃអាងទន្លេមេគង្គ និងការកំណត់បទប្បញ្ញត្តិនៃការប្រើប្រាស់ទឹករបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអន្តរជាតិ កិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអន្តរជាតិ និងតំបន់ពាក់ព័ន្ធ។ យន្តការសហប្រតិបត្តិការ។

ចំពោះអាងទន្លេសេសាន-ស្រែពក វៀតណាមជាខ្សែទឹកខាងលើរបស់កម្ពុជា ហើយបានដើរតួនាទីជាប្រទេសនៅផ្នែកខាងលើ ដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាលំហូរអប្បបរមាសមហេតុផលមកកម្ពុជា។ ចែករំលែក​ព័ត៌មាន​ជាប្រចាំ​អំពី​ការ​បង្ហូរ​ទឹក​ដោយសារ​ប្រតិបត្តិការ​មិន​ប្រក្រតី និង​ក្នុងករណី​មានការ​បរាជ័យ​ពី​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​ក្នុង​អាង​ទន្លេសេសាន​-​ស្រែ​ពក​។ វៀតណាម​ក៏​សហការ​យ៉ាង​ជិតស្និទ្ធ​ជាមួយ​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ទប់ស្កាត់ និង​កាត់បន្ថយ​ផល​ប៉ះពាល់ និង​បាតុភូត​ធ្ងន់ធ្ងរ​ទាក់ទង​នឹង​ធនធានទឹក។

ចំណែក​អាង​ទន្លេ​មេគង្គ វៀតណាម​ជា​ផ្នែក​ខាងក្រោម​នៃ​កម្ពុជា។ ភាគីទាំងពីរបានសហការផ្លាស់ប្តូរ និងគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងរួមបញ្ចូលគ្នានូវធនធានទឹក និងធនធានពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីរួមចំណែកពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ ជាពិសេសក្នុងការអនុវត្តធាតុផ្សំឆ្លងដែននៃប្រទេសទាំងពីរ។​ គម្រោងគ្រប់គ្រងធនធានទឹករួមបញ្ចូលគ្នានៃទន្លេមេគង្គនៃ គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអន្តរជាតិ ដើរតួជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើការគ្រប់គ្រងធនធានទឹកឆ្លងដែនរវាងវៀតណាម និងកម្ពុជា។

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០១ វៀតណាម និងកម្ពុជាបានឯកភាពគ្នាក្នុងការកសាងកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិនៃការប្រើប្រាស់ទឹកនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរ ក្នុងនោះចំណុចបង្គោលនៅខាងកម្ពុជា គឺក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងភាគីវៀតណាម។ គឺក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្រសួងកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។ រហូតមកដល់ឆ្នាំ ២០១០ ក្រសួងធនធានធម្មជាតិ និងបរិស្ថានត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យចូលកាន់តំណែងជាចំណុចស្នូល ដើម្បីចរចា និងបង្កើតបទប្បញ្ញត្តិនេះរហូតមកដល់ពេលនេះ។

កិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើមិនត្រឹមតែគ្រប់គ្រងសកម្មភាពនៃការគ្រប់គ្រងរួមគ្នា និងការចែករំលែកធនធានទឹកនៅតាមព្រំដែនវៀតណាម និងកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់យន្តការសហប្រតិបត្តិការលើការចែករំលែកព័ត៌មាន និងទិន្នន័យផងដែរ។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើបណ្តាញត្រួតពិនិត្យអាង ការព្យាករណ៍ព្រមាន; កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គភាពគ្រប់គ្រងអាងទន្លេនៃភាគីទាំងពីរសម្រាប់តំបន់ដីសណ្ដមេគង្គ និងអាងទន្លេសេសាន-ស្រែពក។

ម៉្យាងវិញទៀត គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ «ពង្រឹងនិរន្តរភាពនៃអាងទឹកនៅទូទាំងតំបន់ដីសណ្តកម្ពុជា-មេគង្គ» ត្រូវបានភាគីទាំងពីរដាក់ឱ្យដំណើរការនៅឆ្នាំ ២០២០ ដោយដំបូងឡើយ គឺការកែលម្អប្រព័ន្ធទឹកក្រោមដីនៅតំបន់នេះ ដែលជារាជធានីនៃប្រទេសទាំងពីរដែលត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចលើស។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 វៀតណាម និងកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើន រួមទាំងការគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិទឹកនៃទន្លេមេគង្គ។

តាមនោះ ភាគីទាំងពីរបានចែករំលែកទស្សនៈ និងឯកភាពបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងក្របខ័ណ្ឌពហុភាគី ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិ និងអាស៊ាន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈមសកល និងក្នុងតំបន់ ក៏ដូចជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអនុតំបន់ រួមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គផងដែរ។ យន្តការដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការប្រើប្រាស់ធនធានទឹកនៃទន្លេមេគង្គ។

thoidai.com.vn

មតិពីមិត្តអ្នកអាន

ព័ត៌មានថ្មីៗ

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Minh Chinh ចុះត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគសាងសង់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិ Long Thanh
ការសាងសង់គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនជើង-ត្បូងតំបន់ភាគខាងកើតត្រូវដាក់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជាតិជាអាទិភាពចម្បងបំផុត
ផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ តំបន់តីង្វៀន (Tay Nguyen) ដល់មិត្តអន្តរជាតិ
តំណាងឱ្យប្រទេសវៀតណាមក្នុងទីក្រុងស្អាតបំផុតទាំង ២៥ នៅលើពិភពលោក
តំបន់ទីក្រុងរបស់វៀតណាមនឹងមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លា