Trending now

ទីក្រុងហាណូយអនុវត្តកម្មវិធីជួយគាំទ្រសង្គមនិងស្តារនីតិសម្បទាសំរាប់មនុស្សវិកលចរិតនិងកុមារអូទីហ្សឹម (Autism)

11:07 | 30/06/2021 ឌីណា

យុគសម័យ - គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង Ha Noi ទើបតែប្រកាសចេញនូវផែនការលេខ ១៥៤ / KH-UBND ស្តីពីការអនុវត្តកម្មវិធីជួយគាំទ្រសង្គមនិងការស្តារនីតិសម្បទាសម្រាប់មនុស្សវិកលចរិតកុមារអូទីហ្សឹម និងមនុស្សមានជំងឺវង្វេងស្មារតី ដោយពឹងផ្អែកលើសហគមន៍ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០២១-២០៣០ ។

ទីក្រុងហាណូយ នឹងអនុញ្ញាតឱ្យភោជនីយដ្ឋាន ទទួលអតិថិជន ចូលមកហូប ក្នុងហាងវិញបាន ទីក្រុងហាណូយ នឹងអនុញ្ញាតឱ្យភោជនីយដ្ឋាន ទទួលអតិថិជន ចូលមកហូបអាហារ ក្នុងហាងបានឡើងវិញ
កុមារ សាលិ នៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ទំាងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយចេះនិយាយច្រើនភាសាបានទៅបំពេញការសិក្សានៅប្រទេសចិន កុមារ សាលិ នៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ទំាងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយចេះនិយាយច្រើនភាសាបានទៅបំពេញការសិក្សានៅប្រទេសចិន
ទីក្រុងហាណូយអនុវត្តកម្មវិធីជួយគាំទ្រសង្គមនិងស្តារនីតិសម្បទាសំរាប់មនុស្សវិកលចរិតនិងកុមារអូទីហ្សឹម (Autism)
រូបថតឧទាហរណ៍។

គោលដៅនៃកម្មវិធីនេះគឺនៅក្នុងរយៈពេល ២០២១-២០២៥ ជារៀងរាល់ឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនមនុស្សវិកលចរិត ៨០%កុមារអូទីហ្សឹមនិងមនុស្សមានជំងឺវង្វេងស្មារតីនឹងមានលទ្ធភាពទទួលបានសេវាសុខភិបាល តាមរូបភាពផ្សេងៗ។ ៧០%នៃកុមារចាប់ពីកំណើតរហូតដល់អាយុ ៦ ឆ្នាំ បានពិនិត្យនិងរកឃើញដំបូងនៃពិការភាពស្វ័យភាពនិងអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗ។ យ៉ាងហោចណាស់ ៣០% នៃកុមារអូទីហ្សឹមធ្ងន់ធ្ងរទទួលបានការព្យាបាល ការអប់រំ ការស្តារនីតិសម្បទានិងការជួយទ្រទ្រង់នៅក្នុងមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទានិងជួយគាំទ្រសង្គម។ ៨៥ %នៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវបានពិនិត្យនិងរកឃើញចំនួន ៤ ប្រភេទនៃពិការភាពពីកំណើត មុនពេលសំរាលកូន ។

យ៉ាងហោចណាស់ ៨០% នៃកុមារអូទីហ្សឹមនៅក្នុងវ័យមត្តេយ្យនិងអនុវិទ្យាល័យមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ។ យ៉ាងហោចណាស់ ៤០% នៃមនុស្សវិកលចរិតត្រូវបានគាំទ្រ ដោយណែនាំវិជ្ជាជីវៈនិងការព្យាបាលដោយវិជ្ជាជីវៈនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលជួយគាំទ្រសង្គម។ យ៉ាងហោចណាស់ ៤០% នៃគ្រួសារដែលមនុស្សមានជំងឺវង្វេងស្មារតីមានតម្រូវការនិងមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់កម្ចី ដោយមានអត្រាការប្រាក់អនុគ្រោះ តាមការកំណត់។

៨០% នៃមនុស្សវិកលចរិតនិងមានជំងឺវង្វេងស្មារតីដែលមានការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានផ្តល់សេវាកម្មច្បាប់ឥតគិតថ្លៃ ស្របតាមច្បាប់ស្តីពីជំនួយផ្នែកច្បាប់ នៅពេលមានតម្រូវការ ...

ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ ២០២៦-២០៣០ រៀងរាល់ឆ្នាំប្រហែលជា ៩០% នៃមនុស្សវិកលចរិត កុមារអូទីហ្សឹមនិងមនុស្សមានជំងឺវង្វេងស្មារតីដែលនឹងទទួលបានសេវាសុខាភិបាល តាមរូបភាពផ្សេងៗគ្នា។ ៨០% នៃកុមារពីកំណើតរហូតដល់អាយុ ៦ ឆ្នាំត្រូវបានគេពិនិត្យ និងរកឃើញដំបូងនៃភាពពិការនិងអន្តរាគមន៍ភ្លាមៗ។ ប្រមាណ​ជាង ៤០% នៃកុមារអូទីហ្សឹមមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលទទួលបានការព្យាបាល ការអប់រំ ការស្តារនីតិសម្បទានិងការគាំទ្រផ្នែកសង្គមនៅក្នុងមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទានិងគាំទ្រសង្គម។ ៩០% នៃស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវបានពិនិត្យនិងរកឃើញចំនួន ៤ ប្រភេទនៃពិការភាពពីកំណើត មុនពេលសំរាកកូន ។

ដើម្បីសំរេចគោលដៅខាងលើ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងនឹងអនុវត្តភារកិច្ចនិងដំណោះស្រាយ ដូចខាងក្រោម៖ 1. ជំនួយវេជ្ជសាស្រ្ត 2.ជំនួយការអប់រំ 3.ជំនួយវិជ្ជាជីវៈការព្យាបាលដោយវិជ្ជាជីវៈការគាំទ្រជីវភាពនិងវប្បធម៌និងកីឡា។ 4.បង្កើតបណ្តាញមណ្ឌលជំនួយសង្គមដែលបំពេញភារកិច្ចថែទាំ ការអប់រំនិងការស្តារនីតិសម្បទាសម្រាប់មនុស្សវិកលចរិត កុមារអូទីហ្សឹម និងមនុស្សមានជំងឺវង្វេងស្មារតី 5. ការកសាងនិងបង្កើនសមត្ថភាពមន្រ្តីរដ្ឋការនិយោជិក និងសហការី 6. ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង 7.ការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ 8. កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ./.

ឌីណា

thoidai.com.vn

មតិពីមិត្តអ្នកអាន

ព័ត៌មានថ្មីៗ

សហគមន៍អណិកជនវៀតណាមជួយឧបត្ថម្ភគម្រោងស្ពាននិងផ្លូវនៅខេត្តកំពតរបស់កម្ពុជា
វៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់ពិភពលោក
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកោតសរសើរដល់សមូហភាពនិងបុគ្គល ក្នុងការបង្ការនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ ១៩
វៀតណាមទទួលស្គាល់ «លិខិតឆ្លងដែនវ៉ាក់សាំង» ជាមួយបណ្តាប្រទេស
កម្មវិធីប្រគុំតន្តី «តភ្ជាប់រង្វង់ដៃធំ - ប្រទេសទាំងមូលរួមកម្លាំងកាយចិត្តយកឈ្នះលើជំងឺកូវីដ ១៩»