ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ ១៩ ៖ ជួយឧបត្ថម្ភសហការណ៍​ប្រមូលទិញ​កសិផល​នៅតំបន់​ តើតមាន​ជំងឺរាតត្បាត

13:29 | 27/02/2021 Print
តំណាងសហភាពសហករណ៍វៀតណាមបានឲ្យដឹងថា ជាមួយនឹងកសិផលជិត ១សែនតោន គឺសុទ្ធតែជាផលិតផលរបស់កសិករ ក៏ដូចជាសហករណ៍នៅខេត្ត Hai Duong ដែលបានដាំដុះតាមការបញ្ជាទិញសម្រាប់ការនាំចេញទៅកាន់បរទេស និងលក់ឲ្យអង្គភាព សហគ្រាស និងផ្ទះបាយនៅតំបន់ភាគខាងជើង។

ជួយឧបត្ថម្ភសហការណ៍ប្រមូលទិញកសិផលនៅតំបន់ តើតមានជំងឺរាតត្បាត (រូបថត៖ baochinhphu.vn )

សំដៅរួមដៃគ្នា ជួយឧបត្ថម្ភសហការណ៍នៅតំបន់កើតមានជំងឺប្រមូលទិញកសិផលនោះ មជ្ឈមណ្ឌលជំរុញពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ (សហភាពសហករណ៍វៀតណាម) បានសហការជាមួយសហភាពសហករណ៍ទីក្រុងហាណូយ និងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរៀបចំទីតាំងលក់កសិផលជាមួយបរិមាណរហូតដល់រាប់រយតោន។

តំណាងសហភាពសហករណ៍វៀតណាមបានឲ្យដឹងថា ជាមួយនឹងកសិផលជិត ១សែនតោន គឺសុទ្ធតែជាផលិតផលរបស់កសិករ ក៏ដូចជាសហករណ៍នៅខេត្ត Hai Duong ដែលបានដាំដុះតាមការបញ្ជាទិញសម្រាប់ការនាំចេញទៅកាន់បរទេស និងលក់ឲ្យអង្គភាព សហគ្រាស និងផ្ទះបាយនៅតំបន់ភាគខាងជើង។

យោងតាមសហភាពសហករណ៍វៀតណាមបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះសហភាពសហករណ៍វៀតណាមបានទទួលសំណើជួយឧបត្ថម្ភប្រមូលទិញកសិផលរបស់សហការចំនួន ៥០ អង្គភាពផងដែរ៕

(ប្រភពព័ត៌មាន: vovworld.vn)

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម