កងទ័ពការពារព្រំដែនទីក្រុង Da Nang ជួយឧបត្ថម្ភដល់ខេត្ត Kien Giang ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង Covid-19 តាមតំបន់ព្រំដែនវៀតណាម - កម្ពុជា

10:01 | 30/01/2021 Print
យុគសម័យ - នាថ្ងៃទី ២៨ មករាបញ្ជាការដ្ឋានការពារព្រំដែននៃក្រុងដាណាង ( Da Nang) បាននិយាយថាទីក្រុងបានត្រៀមបង្កើនចំនួននាយទាហាននិងទាហានឯកទេសចំនួន ៤០ នាក់ថែមទៀតដើម្បីមកពំេញកាតព្វកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 នៅព្រំដែនវៀតណាម - កម្ពុជា ដោយផ្តល់ជំនួយដល់កងទ័ពការពារព្រំដែនទៅកាន់ខេត្តកៀងយ៉ាង។

កងទ័ពការពារព្រំដែនទីក្រុង Da Nang ជួយឧបត្ថម្ភដល់ខេត្ត Kien Giang ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង Covid-19 តាមតំបន់ព្រំដែនវៀតណាម - កម្ពុជា


នាថ្ងៃទី ២៨ មករាបញ្ជាការដ្ឋានការពារព្រំដែននៃក្រុងដាណាង ( Da Nang) បាននិយាយថាទីក្រុងបានត្រៀមបង្កើនចំនួននាយទាហាននិងទាហានឯកទេសចំនួន ៤០ នាក់ថែមទៀតដើម្បីមកពំេញកាតព្វកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 នៅព្រំដែនវៀតណាម - កម្ពុជា ដោយផ្តល់ជំនួយដល់កងទ័ពការពារព្រំដែនទៅកាន់ខេត្តកៀងយ៉ាង។ កងកំលាំងការពារព្រំដែន នាយទាហានជំនាញមានភារកិច្ចការពារព្រំដែននិងការពារការចូលខុសច្បាប់ក្នុងស្ថានភាពស្មុគស្មាញនៃជំងឺ Covid-19 ។

វរសេនីយ៍ទោណន ទៀនឡី ប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនហៃវ៉ាន់ (Hai Van) នៃទីក្រុងដាណាងបានចែករំលែកថាទោះបីចូលឆ្នាំថ្មីត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ដោយ ប៉ុន្តែបើប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពព្រំដែនវាចាំបាច់ត្រូវបន្ថែមកម្លាំងនិងក្រុមបន្ថែមទៀត ដោយមានមោទនភាពណាស់ដែលបានទទួលយកការទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាត Covid-19។​ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរចាំបាច់ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ស្មារតី“ ប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលដូចជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវ” និងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលចូលដោយខុសច្បាប់តាមព្រំដែនផងដែរ៕

(បកប្រែដោយ ហេងវុធ្ធី)

(ប្រភពព័ត៌មាន: thanhnien.vn)

(បកប្រែដោយ ហេងវុធ្ធី)

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម