សាកលវិទ្យាល័យនគរបាលប្រជាជនរៀបចំការប្រកួតប្រជែងវគ្គជម្រុះដំបូង“ កម្មវិធីវោហារស័ព្ទភាសាវៀតណាម” ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ ក្នុងចំណោមនិស្សិតកម្ពុជា

15:28 | 08/12/2020 Print
យុគសម័យ - នេះជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងដើម្បីជំរុញចលនាត្រាប់តាមសម្រាប់ការរៀនសូត្រនិងបណ្តុះបណ្តាលឱ្យបានល្អក្នុងចំណោមនិស្សិតកម្ពុជា បង្កើតកំណត់ត្រានៃការអបអរសាទរសមាជបក្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទៅមហាសន្និបាតជាតិលើកទី១៣ របស់បក្សនិងមហាសន្និបាតនគរបាលប្រជាជនទូទាំងប្រទេសលើកទី ៧៦ ដោយហេតុនេះបង្កើតកន្លែងជួបប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលមានសុខភាពល្អនិងមានប្រយោជន៍រួមចំណែកលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់និស្សិតក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាវៀតណាម

សាកលវិទ្យាល័យនគរបាលប្រជាជនរៀបចំការប្រកួតប្រជែងវគ្គជម្រុះដំបូង“ កម្មវិធីវោហារស័ព្ទភាសាវៀតណាម” ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ ក្នុងចំណោមនិស្សិតកម្ពុជា

នាថ្ងៃទី ៦ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០២០ សាកលវិទ្យាល័យនគរបាលប្រជាជនបានរៀបចំការប្រកួត“ កម្មវិធីវោហារស័ព្ទភាសាវៀតណាម” លើកទី ១ ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ ក្នុងចំណោមនិស្សិតកម្ពុជា។ នេះជាសកម្មភាពជាក់ស្តែងដើម្បីជំរុញចលនាត្រាប់តាមសម្រាប់ការរៀនសូត្រនិងបណ្តុះបណ្តាលឱ្យបានល្អក្នុងចំណោមនិស្សិតកម្ពុជា បង្កើតកំណត់ត្រានៃការអបអរសាទរសមាជបក្សគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទៅមហាសន្និបាតជាតិលើកទី១៣ របស់បក្សនិងមហាសន្និបាតនគរបាលប្រជាជនទូទាំងប្រទេសលើកទី ៧៦ ដោយហេតុនេះបង្កើតកន្លែងជួបប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលមានសុខភាពល្អនិងមានប្រយោជន៍រួមចំណែកលើកកម្ពស់សមត្ថភាពរបស់និស្សិតក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសាវៀតណាម ក៏ដូចជាការយល់ដឹងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពរវាងវៀតណាម - កម្ពុជា។
ការប្រកួតជម្រុះនេះបានទាក់ទាញការចូលរួមរបស់បេក្ខនារីកម្ពុជាទាំងអស់ពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅសាកលវិទ្យាល័យ។ បេក្ខជនជាប់ការប្រឡងចំនួន ២ (ជំរើសជាច្រើនអត្ថបទ) ទាក់ទងនឹងប្រធានបទ៖ វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្រ្តប្រទេសប្រជាជនវៀតណាមនិងកម្ពុជា។ ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជា ក្រសួងនគរបាលវៀតណាមនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រវត្តិសាស្រ្តនិងប្រពៃណីនៃសាកលវិទ្យាល័យសន្តិសុខប្រជាជន; ចំណេះដឹងទូទៅអំពីទ្រឹស្តីនយោបាយច្បាប់ជាដើម៕

(បកប្រែដោយ ហេងវុធ្ធី)

(ប្រភពព័ត៌មាន: http://dhannd.edu.vn/)

(បកប្រែដោយ ហេងវុធ្ធី)

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម