បន្តសម្រួលជូនសិក្ខាកាមនិងនិស្សិតកម្ពុជាអោយវិលប្រឡប់មកប្រទេសវៀតណាម

13:47 | 26/10/2020 Print
នៅថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ បណ្តាស្ថាប័នមានការពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងវៀតណាមបានសហការគ្នាជួយសម្រួលបែបបទជូនចំពោះក្រុមសិក្ខាកាមនិងនិស្សិតកម្ពុជាអោយវិលមកប្រទេសវៀតណាមដើម្បីបន្តការសិក្សារបស់ខ្លួនតាមរយៈច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិបាំវិត-ម៉ុកបាយ ខេត្តតៃនិញ។

បន្តសម្រួលជូនសិក្ខាកាមនិងនិស្សិតកម្ពុជាអោយវិលប្រឡប់មកប្រទេសវៀតណាម

ក្នុងចំណោម ១៩នាក់ ចូលមកលើកនេះមាន ១៤រូប ជានិស្សិតនៅទីក្រុងហូជីមិញ និង៥រូបទៀតជាសិក្ខាកាមយោធាសិក្សានៅទីក្រុងដាឡាត់ (ខេត្តឡឹមដុង)។ ក្រោយពីបំពេញបែបបទចូលមក ក្រុមនិស្សិតទាំងនេះបានអាជ្ញាធរខេត្តតៃនិញបញ្ជូនដល់មណ្ឌលចត្តាឡីស័កយ៉ាងសមរម្យ៕

(យោងតាមស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជា)

(យោងតាមស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជា)

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម