ខេត្ត Kien Giang (វៀតណាម) ផ្តល់ជូនកម្ពុជានូវទឹកលាងដៃនិងម៉ាសដើម្បីបង្ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ Covid – 19

10:08 | 01/04/2020 Print
យុគសម័យ - រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Ha Tien (ខេត្ត Kien Giang) បានប្រគល់ទឹកលាងដៃចំនួន ១០០ ដបនិងម៉ាសចំនួន ៥.៥០០ ម៉ាសដល់កងកម្លាំងនៅតាមព្រំដែននៃមិត្តកម្ពុជារួមជាមួយគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ចាំបាច់មួយចំនួន។

ខេត្ត Kien Giang (វៀតណាម) ផ្តល់ជូនកម្ពុជានូវដបទឹកលាងនិងម៉ាសដើម្បីបង្ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ Covid – 19។

នាថ្ងៃទី ៣១ ខែមីនា នៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិ Ha Tien គណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុង Ha Tien តំណាងកងកម្លាំងយោធា នគរបាល និងប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែននៃច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិ Ha Tien បានប្រគល់គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់វេជ្ជសាស្រ្ត ផលិតផលចាំបាច់សម្រាប់ការបង្ការការពារនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ Covid - 19 ដល់រដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅតាមតំបន់ព្រំដែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

គណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង គណៈកម្មាធិការប្រជាជននៃទីក្រុង Ha Tien និងកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅតាមខ្សែព្រំដែន Ha Tien បានប្រគល់ទឹកលាងដៃចំនួន ១០០ ដបនិងម៉ាសចំនួន ៥.៥០០ ម៉ាសដល់កងកម្លាំងនៅតាមព្រំដែននៃមិត្តកម្ពុជារួមជាមួយគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ចាំបាច់មួយចំនួន។

នេះ ជាឱកាសមួយផងដែរសម្រាប់ភ្នាក់ងារនានាធ្វើការសម្របសម្រួលឱ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធថែមទៀតក្នុងការសម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់ការងារការពារនិងទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនៅតាមព្រំដែន និងរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសាមគ្គីភាពមិត្តភាពប្រពៃណីយូរអង្វេងរវាងប្រទេសទាំងពីរ៕

(ប្រែសម្រូលដោយវិច្ឆិកា)

(ប្រភពព័ត៌មាន: thoidai.com.vn)

(ប្រែសម្រូលដោយវិច្ឆិកា)

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម