បើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៦ នៃតុលាការខេត្តជាប់ព្រំដែនឡាវ -​ វៀតណាម​ - កម្ពុជា

09:03 | 11/08/2022 Print
នាថ្ងៃទី១០ ខែសីហា នៅទីក្រុងវៀងចន្ទន៍ ប្រទេសឡាវ តុលាការកំពូលនៃប្រទេសទាំងបី ឡាវ-វៀតណាម-កម្ពុជា បានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី៦ នៃតុលាការខេត្តជាប់ព្រំដែន ស្តីពីការទប់ស្កាត់ ការប្រយុទ្ធ ការតស៊ូ និងការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនក៏ដូចជាជួយគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកខាងផ្លូវច្បាប់រវាងប្រទេសទាំងបី។
វៀតណាម​រៀបចំ​សកម្មភាព​កីឡា​នៅ​កម្ពុជា ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ទិវា​បង្រួបបង្រួម​ជាតិ​របស់​ពួកគេ វៀតណាម​រៀបចំ​សកម្មភាព​កីឡា​នៅ​កម្ពុជា ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ទិវា​បង្រួបបង្រួម​ជាតិ​របស់​ពួកគេ
កិច្ចប្រជុំរវាងយោធភូមិភាគទី ៥ (វៀតណាម) និងយោធភូមិភាគទី ១ (កម្ពុជា) ឆ្នាំ ២០២២ កិច្ចប្រជុំរវាងយោធភូមិភាគទី ៥ (វៀតណាម) និងយោធភូមិភាគទី ១ (កម្ពុជា) ឆ្នាំ ២០២២
ទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចប្រជុំ។ (រូបថត៖ nhandan)
ទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចប្រជុំ។ (រូបថត៖ nhandan)

គណៈប្រតិភូតុលាការកំពូល នៃប្រទេសទាំងបីបានពិភាក្សាលើប្រធានបទដូចជា៖ របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផលនៃការអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី ៥ ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់បច្ចុប្បន្ននៃប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ប្រទេសទាំងបីនិយាយរួម និងតុលាការនៃខេត្តជាប់ព្រំដែន ជាពិសេសការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកលើវិស័យច្បាប់; លើកកំពស់គុណភាពនៃការបង្ការ ប្រយុទ្ធ ប្រឆាំង និងទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែន និងជំនួយផ្លូវច្បាប់ទៅវិញទៅមក។

សន្និសីទនេះ គឺជាឱកាសមួយសម្រាប់តុលាការនៃប្រទេសទាំងបី ជាពិសេសតុលាការខេត្តជាប់ព្រំដែន វាយតម្លៃសមិទ្ធិផល ការលំបាកមួយចំនួន ព្រមទាំងពិភាក្សាអំពីវិធី និងវិធានការដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។ សន្និសីទនេះក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់តុលាការនៃប្រទេសទាំងបីក្នុងការពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរ និងរឹតចំណងសាមគ្គីភាព និងមិត្តភាព៕

យោងតាមវិឡូសំលេងវៀតណាម

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម