អង្ករ ST 25 ល្អបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលមកពីប្រទេសវៀតណាម បានលក់នៅប្រទេសជប៉ុន

14:00 | 02/07/2022 Print
យុគសម័យ - អង្ករ ST 25 របស់វៀតណាមចំនួន ១០០តោន បានមានវត្តមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សារទំនើបរបស់ប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីបម្រើអតិថិជនជប៉ុន ក៏ដូចជាប្រជាជនវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅ និងសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន។
បណ្តាប្រភេទ“ អាវុធ” ប្រឆាំងនឹងសត្រូវជំងឺ Covid-19៖ ម៉ាស៊ីន ATM អង្ករ បណ្តាប្រភេទ“ អាវុធ” ប្រឆាំងនឹងសត្រូវជំងឺ Covid-19៖ ម៉ាស៊ីន ATM អង្ករ
អង្ករ  ៥០០០ តោនដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងជំនះផលលើវិបាកពីគ្រោះមហន្តរាយ អង្ករ ៥០០០ តោនដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងជំនះផលលើវិបាកពីគ្រោះមហន្តរាយ
អង្ករ ST 25 ល្អបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលមកពីប្រទេសវៀតណាម បានលក់នៅប្រទេសជប៉ុន
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ លោក Vu Hong Nam និងប្រធានក្រុមហ៊ុន Tokyo Kiraboshi គ្រុប ឧទ្ទេសនាម​នូវអង្ករ ST 25។

អង្ករ ST 25 បាន​លក់នៅក្នុងទីផ្សារជប៉ុនគឺជាការបន្តសកម្មភាពនាំចេញដែលកំពុងពង្រីកទៅកាន់ទីផ្សារដែល​ទាមទារគុណភាពខ្ពស់។ ប្រធានក្រុមហ៊ុន Tokyo Kiraboshi គ្រុបនិងជាអគ្គនាយកធនាគារ Kiraboshi ដែលជាដៃគូគាំទ្រក្រុមហ៊ុន Tan Long គ្រុបរបស់វៀតណាម ក្នុងការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារជប៉ុនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគុណភាពអង្កររបស់វៀតណាម ហើយបានមានប្រសាសន៍ថា អង្ករប្រភេទនេះនឹងត្រូវបានលក់​ជាច្រើននៅក្នុងទីផ្សារជប៉ុន។ ក្រុមហ៊ុន Tan Long គ្រុប បានសម្របសម្រួលជាមួយធនាគារ Kiraboshi និងក្រុមហ៊ុននាំចូលរបស់ជប៉ុនមួយចំនួនដូចជា ក្រុមហ៊ុន Sun-Tommy​ក្រុមហ៊ុន Spice House ដើម្បីនាំចេញអង្ករ ST 25 ទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន។ ចាប់តាំងពីខែមីនា ឆ្នាំ 2022 ក្រុមហ៊ុន Tan Long គ្រុប បាននាំចេញអង្ករ ST 25 ជាលើកដំបូងទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន ហើយខែមិថុនានេះនឹងលក់នៅផ្សារទំនើបជប៉ុន។ ក្រុមហ៊ុននេះមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះទីផ្សារជប៉ុន ហើយនឹងផ្តោតលើការនាំចេញអង្ករជប៉ុន Japonica ក្រៅពីអង្ករ ST 25៕

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម