វៀតណាមអំពាវនាវឲ្យបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារជនស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊ូដង់

16:32 | 12/06/2021 Print
យុគសម័យ - លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Dang Dinh Quy ប្រធានស្ថានបេសកកម្មវៀតណាមប្រចាំ អ.ស.បមានគោល បំណងថា រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់នឹងបន្តជំរុញដំណើរការអន្តរកាល ក្នុងនោះធានាការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញ សមភាពនិងមានអត្ថន័យរបស់ស្ត្រី សម ស្របនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពថ្ងៃទី៣ តុលា ឆ្នាំ២០២០។
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញការស៊ើបអង្កេតលើឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ Da’esh/ISIL ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញការស៊ើបអង្កេតលើឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ Da’esh/ISIL
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នៅចំពោះមុខការកើនឡើងភាពតានតឹងនៅ Jerussalem ខាងកើត ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នៅចំពោះមុខការកើនឡើងភាពតានតឹងនៅ Jerussalem ខាងកើត
វៀតណាមអំពាវនាវឲ្យបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពារជនស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊ូដង់
លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Dang Dinh Quy ប្រធានស្ថានបេសកកម្មវៀតណាមប្រចាំ អ.ស.ប

នៅកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃទី៩ ខែមិថុនា ប្រទេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការ សហប្រជាជាតិ (អ.ស.ប) ជាច្រើនបានកត់សម្គាល់វឌ្ឍនភាពវិជ្ជមានអំពីនយោបាយ និងសន្តិសុខនៅស៊ូដង់ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ២០២១មក ប៉ុន្តែក៏បានចែករំលែកការព្រួយ បារម្ភចំពោះបញ្ហាប្រឈមនានានៅប្រទេសនេះផងដែរ ជាពិសេសគឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច មនុស្សធម៌ និងការកើនឡើងនៃស្ថានភាពហឹង្សារវាងសហគមន៍នានានៅតំបន់ Darfur។

លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Dang Dinh Quy ប្រធានស្ថានបេសកកម្មវៀតណាមប្រចាំ អ.ស.ប មានគោល បំណងថា រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់នឹងបន្តជំរុញដំណើរការអន្តរកាល ក្នុងនោះធានាការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញ សមភាពនិងមានអត្ថន័យរបស់ស្ត្រី សម ស្របនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពថ្ងៃទី៣ តុលា ឆ្នាំ២០២០។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏ បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់បង្កើនសមត្ថភាពការពារជនស៊ីវិល ហើយអនុវត្តន៍ វិធានការចាំបាច់សំដៅដោះស្រាយបញ្ហាអំពើហឹង្សារវាងបណ្ដាសហគមន៍នៅ Darfur ផងដែរ៕

ហេង វុធ្ធី

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម