ប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសចេញកម្មវិធីជាតិស្តីពីការការពារកុមារក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត

10:42 | 04/06/2021 Print
យុគសម័យ​​- នៅថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា នាយករដ្ឋមន្រ្តីបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៨៣០ / QD-TTg អនុម័តកម្មវិធី "ការពារនិងគាំទ្រដល់កុមារ ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រកបដោយត្រឹមត្រូវនិងច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងប្រព៍ន្ធអ៊ីនធើណិត សម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២១-២០២៥" (ហៅកាត់ថាកម្មវិធី) ។ នេះជាលើកដំបូងដែលប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសចេញនូវកម្មវិធីជាតិស្តីពីបញ្ហាការពារកុមារក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត។
អតីតនិស្សិតវៀតណាមនៅអូស្ត្រាលី​ រៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់កុមារក្រីក្រ អតីតនិស្សិតវៀតណាមនៅអូស្ត្រាលី​ រៃអង្គាសថវិកាសម្រាប់កុមារក្រីក្រ
ប្រគល់កញ្ចប់ជំនួយជាង ៧,០០០ សម្រាប់កុមារដែលជួបការលំបាក ប្រគល់កញ្ចប់ជំនួយជាង ៧,០០០ សម្រាប់កុមារដែលជួបការលំបាក

កម្មវិធីនេះមាន“ គោលដៅពីរ” គឺ៖ ការការពារនូវប្រការអាថ៌កំបាំងនៃជីវិតឯកជន ទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយនូវសកម្មភាពទាញយកផលប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិតដើម្បីរំលោភបំពានលើកុមារ ដោយផ្តោតទៅលើការបំប៉នចំណេះដឹងនិងជំនាញដែលសមស្របទៅនឹងអាយុនីមួយៗ (ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំឌីជីថល) ដើម្បី ឱ្យកុមារអាចយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងនិងការពារខ្លួនពួកគេនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត ការថែរក្សាប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិតដែលមានភាពត្រឹមត្រូវ អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៃផលិតផលនិងកម្មវិធីរបស់វៀតណាមសម្រាប់កុមាររៀនសូត្រ តភ្ជាប់និងការកំសាន្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។

ប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសចេញកម្មវិធីជាតិស្តីពីការការពារកុមារក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត
(រូបថត៖ឧទាហរណ៍)

ក្រសួងព័ត៌មាននិងសារគមនាគមន៍ ជាស្ថាប័នទទួលបន្ទុកអនុវត្តកម្មវិធី។ ក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីក្រសួងការងារយុទ្ធជនពិការនិងសង្គមកិច្ច ក្រសួងអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលនិងក្រសួងនគរបាលនិងមានការសម្របសម្រួលពីក្រសួង ផ្នែក អង្គភាពនយោបាយសង្គម - ពាណិជ្ជកម្មនិងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត ។

ជាពិសេសកម្មវិធីនេះបានលើកឡើងគំនិតផ្តួចផ្តើម ភារកិច្ចនិងដំណោះស្រាយជាច្រើន។ គួរកត់សំគាល់គឺការប្រើប្រាស់​និងការអនុវត្តបច្ចេកទេសថ្មី (បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ទិន្នន័យធំ ... ) ដើម្បីប្រមូលនិងវិភាគនូវការព្រមានភ្លាមៗ ការពារនិងដោះស្រាយខ្លឹមសារដែលរំលោភច្បាប់ស្តីពីកុមារ ខ្លឹមសារមិនសមស្របនឹងកុមារទេ។ បង្កើតនិងរៀបចំសកម្មភាពនៃបណ្តាញជួយសង្គ្រោះនិងការពារកុមារក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត ដោយមានភារកិច្ចសំខាន់ ដូចជា៖ លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការការពារកុមារនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត ទទួលនិងធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ ដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាបញ្ហាដែលកើតឡើង​ពីកុមារនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។

អភិវឌ្ឍនិងបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីអប់រំបណ្តុះបណ្តាលអំពី “ ជំនាញឌីជីថល” ដល់កុមារ តាមអាយុនិមួយៗ រួមមានទាំងខ្លឹមសារនិងជំនាញមួយចំនួន ដូចជា ចំណេះដឹងនៃអ៊ីនធើណិតនិងបណ្តាញសង្គម ជំនាញសន្តិសុខព័ត៌មានជាអប្បបរមា ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិត វិធីយល់ដឹង នៅពេលត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចឬរំលោភបំពាននៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិតនិងកន្លែងដែលត្រូវការព័ត៌មាននិងការឆ្លុះបញ្ចាំង។ អនុវត្តដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសនៅតាមសាលា ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ ទប់ស្កាត់និងចូលមើលខ្លឹមសារខុសច្បាប់ ខ្លឹមសារដែលមិនសមនឹងសិស្សដែលមានអាយុនីមួយៗ ...

គោលដៅជាក់លាក់គួរឱ្យកត់សម្គាល់មួយចំនួនដែលបានកំណត់ក្នុងកម្មវិធីគឺ៖ ១០០% នៃសាលាបឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យនិងកន្លែងការពារនិងចិញ្ចឹមបីបាច់កុមាររៀបចំកម្មវិធីឃោសនានិងអប់រំជាទៀងទាត់អំពីចំណេះដឹងនិងជំនាញចាំបាច់សម្រាប់កុមារ ដើម្បីពួគគេបានចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិតប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ កុមារ ១០០ % ដែលជាជនរងគ្រោះ ដោយការរំលោភបំពានក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិតត្រូវបានគាំទ្រនិងអន្តរាគមន៍តាមសំណើរបស់កុមារឬពីសាច់ញាតិនិងសហគមន៍សង្គម​។

ការប្រកាសចេញឱ្យប្រើប្រាស់នៃកម្មវិធី "ការពារនិងគាំទ្រកុមារឱ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយត្រឹមត្រូវនិងច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិតសម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២១-២០២៥" គឺជាការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ១២១ / ២០២០ / QH14 ចុះថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០ របស់រដ្ឋសភាស្ដីពីការបន្តពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីការការពារនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានលើកុមារ។ ទន្ទឹមនឹងនេះវាជាសារដ៏រឹងមាំមួយដែលបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារប្រជាជនឌីជីថលជំនាន់ក្រោយឆ្ពោះទៅរកការកសាងនិងថែរក្សាប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិតប្រកបដោយស្អាតស្អំនិងច្នៃប្រឌិត៕

ឌីណា

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម