ទីក្រុងហាណូយបានតុបតែងយ៉ាងស្អាតដើម្បីស្វាគមន៍ថ្ងៃបោះឆ្នោត

23:25 | 14/05/2021 Print
នាថ្ងៃទី ២៣ ឧសភា ទូទាំងប្រទេសកំពុងត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិករដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៥ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិ ២០២១-២០២៦ ។ ដើម្បីត្រៀមឱ្យព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសជាតិ ទីក្រុងហាណូយបានតុបតែងយ៉ាងស្អាតដែលពោរពេញទៅដោយទង់ជាតិ និងផ្ទាំងប៉ាណូ។
ការពារដាច់ខាតសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត ការពារដាច់ខាតសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Pham Minh Chinh អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការងាររៀបចំការបោះឆ្នោត លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី Pham Minh Chinh អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋាភិបាលស្តីពីការងាររៀបចំការបោះឆ្នោត
ទីក្រុងហាណូយបានតុបតែងយ៉ាងស្អាតដើម្បីស្វាគមន៍ថ្ងៃបោះឆ្នោត
តាមរយៈការឃោសនា កម្មាភិបាល សមាជិកបក្ស និងប្រជាជន យល់កាន់តែច្បាស់ពីតួនាទីរបស់រដ្ឋសភា និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ក៏ដូចជាសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោត
ទីក្រុងហាណូយបានតុបតែងយ៉ាងស្អាតដើម្បីស្វាគមន៍ថ្ងៃបោះឆ្នោត
ប៉ាណូឃោសនាឱ្យប្រជាជនយល់ពីសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន
ទីក្រុងហាណូយបានតុបតែងយ៉ាងស្អាតដើម្បីស្វាគមន៍ថ្ងៃបោះឆ្នោត
ទង់ក្រហម បដាក្រហម តាមដងផ្លូវក្នុងទីក្រុងហាណូយ
ទីក្រុងហាណូយបានតុបតែងយ៉ាងស្អាតដើម្បីស្វាគមន៍ថ្ងៃបោះឆ្នោត
ទង់ជាតិបក់រវិកៗ តាមផ្លូវ Yen Phu ខ័ណ្ឌ Tay Ho
ទីក្រុងហាណូយបានតុបតែងយ៉ាងស្អាតដើម្បីស្វាគមន៍ថ្ងៃបោះឆ្នោត
ការតុបតែងដ៏ស្អាតនៅតាមផ្លូវ Dien Bien Phu ខ័ណ្ឌ Ba Dinh

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម