ខិតខំប្រឹងប្រែងបំរើអ្នកកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក

17:45 | 13/05/2021 Print
ទើបតែបញ្ចប់ការធ្វើចត្តាឡីស័កឱ្យប្រជាជនចំនួន ១៣២ នាក់ដែលវិលត្រឡប់មកពីសិង្ហបុរីនោះ កងវរសេនាធំលេខ ៥៩ (កងពលធំលេខ ៣០១ បញ្ជាការដ្ឋានយោធាទីក្រុងហាណូយ) បានបន្តទទួលពលរដ្ឋវៀតណាមចំនួន ១៤២ នាក់ដែលវិញត្រឡប់មកពីប្រទេសកាណាដា។
ពួតដៃជាមួយកម្លាំងជួរមុខប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19 ពួតដៃជាមួយកម្លាំងជួរមុខប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19
វៀតណាមត្រៀមជាស្រេចជួយប្រទេសឡាវក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺ Covid-19 វៀតណាមត្រៀមជាស្រេចជួយប្រទេសឡាវក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺ Covid-19

ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃ Covid-19 នេះគឺជាលើកទី ១៨ ហើយដែលកងវរសេនាធំលេខ ៥៩ បម្រើអ្នកធ្វើចត្តាឡីស័ក។ កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជន នៃអង្គភាពបានខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដែលរួមចំណែកជាមួយកងទ័ព និងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងមូលដើម្បី “ប្រយុទ្ធប្រឆាំង” នឹង “សត្រូវ” Covid-19។

ខិតខំប្រឹងប្រែងបំរើអ្នកកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក

រៀបចំរនាំងជុំវិញមណ្ឌលធ្វើចត្តាឡីស័កដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពនៃការការពារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាត Covid-19

ខិតខំប្រឹងប្រែងបំរើអ្នកកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក
ប្រជាពលរដ្ឋបំពេញបែបបទចូលក្នុងមណ្ឌលធ្វើចត្តាឡីស័ក
ខិតខំប្រឹងប្រែងបំរើអ្នកកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក

ម្ហូបនីមួយៗត្រូវបានធ្វើយ៉ាងហ្មត់ចត់

ខិតខំប្រឹងប្រែងបំរើអ្នកកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក
បម្រើអាហារដល់បន្ទប់នីមួយៗ
ខិតខំប្រឹងប្រែងបំរើអ្នកកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក
គ្រូពេទ្យវាស់សីតុណ្ហាភាពជាប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមណ្ឌលធ្វើចត្តាឡីស័ក
ខិតខំប្រឹងប្រែងបំរើអ្នកកំពុងធ្វើចត្តាឡីស័កនៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័ក
បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភា

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម