ខេត្ត Kien Giang ជួយឧបត្ថម្ភគ្រួសារជនរួមជាតិខ្មែរក្រីក្រជាង ២ ៣០០ គ្រួ ក្នុងឱកាសទទួល​អំណរ​បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី

09:54 | 08/04/2021 Print
នៅថ្ងៃទី ៧ ខែមេសា ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត Kien Giang បានអញ្ជើញទៅសាកសួរសុខទុក្ខ ជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី ជូនអំណោយដល់អ្នកមុខអ្នកការនៅតាមវត្ត និងគ្រួសារជន ជាតិខ្មែរចំនួន ៤០ គ្រួរនៅខេត្ត ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីរបស់ ជនរួមជាតិជាជនជាតិ។
ខេត្ត Kien Giang សហការយ៉ាងល្អជាមួយខេត្តក្រុងចំនួន៥នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ខេត្ត Kien Giang សហការយ៉ាងល្អជាមួយខេត្តក្រុងចំនួន៥នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
គៀនយ៉ាង (Kien Giang) អភិវឌ្ឍនិងតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសកម្ពុជា គៀនយ៉ាង (Kien Giang) អភិវឌ្ឍនិងតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសកម្ពុជា
ទិដ្ឋភាពបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី។
ទិដ្ឋភាពបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណី។

គណកម្មការជនជាតិក៏បានអញ្ជើញទៅជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ជូនអំណោយដល់វត្តចំនួន ២ សាលាជនជាតិចំនួន ១ និងគ្រួសារគំរូចំនួន ៣០ គ្រួផងដែរ។

មុននេះ គណកម្មការជនជាតិក៏បានអញ្ជើញទៅជូនពរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ជូនអំណោយដល់វត្តចំនួន ២ សាលាជន ជាតិចំនួន ១ និងគ្រួសារគំរូចំនួន ៣០ គ្រួផងដែរ។

ជាពិសេសខេត្ត ក៏បានដកថវិការចំនួនជាង ៧០០ លានដុង ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារជនជាតិខ្មែរក្រីក្រចំនួន ២ ៣០០ គ្រួរ ដើម្បីទទួលអំណរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីផងដែរ៕

យោងតាមវិឡុសំលេងវៀតណាម

© សម្ព័ន្ធអង្គការមិត្តភាពវៀតណាម