ប្រទេសវៀតណាមនឹងដាក់ស្តង់តាំងបង្ហាញផលិតផលនៅពិធីបុណ្យសាមគ្គី Manifiesta នៅបែលហ្សិក

   
Cập nhật: 23/09/2019 12:53

យុគសម័យ - ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅបែលហ្សិក លោក Vu Anh Quang បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសារៈសំខាន់នៃពិធីបុណ្យ Manifiesta ក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ចំណងសាមគ្គីភាពរវាងកងកម្លាំងកុម្មុយនិស្ត វណ្ណៈកម្មករនិងពលករអន្តរជាតិ។

ព័ត៌មាន​អាន​ច្រើន​ជាង​គេ៖
Scroll