ទីក្រុងទេសចរណ៍កំពូល ៗ ទាំង ២៥ នៅលើពិភពលោកត្រូវបានបោះឆ្នោតនិងជ្រើសរើសដោយគេហទំព័រ Travel & Leisure ក្នុងនោះ ទីក្រុង Hoi An ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខបី។

15:32 2020/07/12

យុគសម័យ - ថ្មីៗនេះគេហទំព័រទេសចរណ៍ល្បីល្បាញ Travel & Leisure បានចុះផ្សាយបញ្ជីទីក្រុងទេសចរណ៍ទាំង ២៥ នៅលើពិភពលោក។ ជាពិសេសទីក្រុង Hoi An ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ ដោយទទួលបានពន្ទុ ៩០.៥២ / ១០០ ។

ទីក្រុងទេសចរណ៍កំពូល ៗ ទាំង ២៥ នៅលើពិភពលោកត្រូវបានបោះឆ្នោតនិងជ្រើសរើសដោយគេហទំព័រ Travel & Leisure ក្នុងនោះ ទីក្រុង Hoi An ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខបី។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ សកម្មភាពបោះឆ្នោតនិងជ្រើសរើសសម្រាប់រង្វាន់ល្អប្រសើរបំផុតលើពិភពលោកដោយគេហទំព័រទេសចរណ៍ល្បីឈ្មោះ Travel + Leisure ទាក់ទាញអ្នកអានមួយចំនួនធំឱ្យទៅបោះឆ្នោតនិងជ្រើសរើសចំពោះ ទីក្រុង ការធ្វើដំណើរ ទូក កន្លែងស្ប៉ា, ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ... ពួកគេធ្លាប់បានមកដល់។ ចំនួនអ្នកអានទាំងនេះនឹងវាយតម្លៃទិសដៅដោយផ្អែកលើទេសភាព ចក្ខុវិស័យ វប្បធម៌អាហារ ភាពរួសរាយរាក់ទាក់ ការដើរទិញឥវ៉ាន់និងតម្លៃរួម។

ខាងក្រោមនេះគឺជាទីក្រុងនាំមុខទាំង ២៥ នៅលើពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ដែលប្រកាសដោយគេហទំព័រ Travel + Leisure៖

 

ទីក្រុង Oaxaca នៃប្រទេសម៉ិចស៊ីកូ។ បានទទួលពិន្ទុ៖ ៩៣.៥៤ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុង San Miguel de Allende នៃប្រទេសម៉ិកស៊ីកូ។ បានទទួលពិន្ទុ៖ ៩២.០១ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)។

ទីក្រុង Hoi An នៃប្រទេសវៀតណាម។ បានទទួលពិន្ទុ៖ ៩០.៥២ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)។ 

ទីក្រុង Chiang Mai នៃប្រទេសថៃ។ បានទទួលពិន្ទុ៖  ៨៩,៦២ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)។

ទីក្រុង Florence នៃប្រទេសអ៊ីតាលី។ បានទទួលពិន្ទុ៖ ៨៩,២១  ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុង Kyoto ប្រទេសជប៉ុន។ បានទទួលពិន្ទុ៖ ៨៨.៧៧ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុងUdaipur នៃប្រទេសឥណ្ឌា។ បានទទួលពិន្ទុ៖ ៨៨,៤៩ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុង Luang Prabang ប្រទេសឡាវ។ បានទទួលពិន្ទុ៖ ៨៨.១៧ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុង Ubud ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី។ បានទទួលពិន្ទុ៖ ៨៨.១៦ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុង Istanbul ប្រទេសទួរគី។ បានទទួលពិន្ទុ៖  ៨៨.១៤ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុងម៉ិកស៊ីកូនៃប្រទេសម៉ិកស៊ីកូ។ បានទទួលពិន្ទុ៖  ៨៧.៩៥ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុង​បាងកក​នៃ ប្រទេស​ថៃ។ បានទទួលពិន្ទុ៖ ៨៧,៩១ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

 

ទីក្រុង Rome ប្រទេសអ៊ីតាលី។ បានទទួលពិន្ទុ៖  ៨៧.៩០ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុង Jaipur ប្រទេសឥណ្ឌា។ បានទទួលពិន្ទុ៖  ៨៧.៨៧ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុន។ បានទទួលពិន្ទុ៖ ៨៧,៦៧ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុងសៀមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជា។ បានទទួលពិន្ទុ៖ ៨៧.៣៨ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុង Lisbon នៃប្រទេសព័រទុយហ្កាល់។ បានទទួលពិន្ទុ៖ ៨៧.៣៤ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina សហរដ្ឋអាមេរិក។ បានទទួលពិន្ទុ: ៨៧,២៩ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុង Cuzco​ នៃប្រទេសប៉េរូ។ បានទទួលពិន្ទុ៖ ៨៧.២៤ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុង Porto នៃប្រទេសព័រទុយហ្កាល់។ បានទទួលពិន្ទុ ៖ ៨៧.១៥ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុងសិង្ហបុរីនៃប្រទេសសិង្ហបុរី។ បានទទួលពិន្ទុ៖ ៨៧.០៥ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុង New Orleans នៃសហរដ្ឋអាមេរិក។ បានទទួលពិន្ទុ៖ ៨៧.០៣ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុង Seville ប្រទេសប្រទេសអេស្ប៉ាញ ។ បានទទួលពិន្ទុ៖ ៨៧,០០ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

ទីក្រុង Mérida ប្រទេសម៉ិកស៊ិក។ បានទទួលពិន្ទុ៖ ៨៦.៨៤ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)

 

ទីក្រុង Kraków ប្រទេសប៉ូឡូញ។ បានទទួលពិន្ទុ ៖ ៨៦.៨០ ។ (ប្រភព៖ រូបភាព Getty)
បកប្រែដោយឌីណា
(来源: baoquocte)
;

同类别新闻