ការអភិវឌ្ឍបណ្តាញនៃតំបន់ទីក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រ - ទិសដៅថ្មីសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ របស់វៀតណាម

15:52 2020/11/02

យុគសម័យ - នាថ្ងៃទី ២២ ខែតុលាឆ្នាំ ២០១៨ កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមបក្សលើកទី ៨ នីតិកាលទី ១២ បានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៣៦- NQ / TW ស្តីពីយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រដោយចីរភាពឆ្នាំ ២០៣០ និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥ (យុទ្ធសាស្ត្រសមុទ្រ ២០៣០)។ សេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះ បានបើកទំព័រថ្មីមួយនៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍជាតិឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រខៀវ (Blue marine economy) ។ នេះជាឱកាសសម្រាប់វៀតណាមរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រឡើងវិញក្នុងទិសដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងចីរភាព ដោយអនុវត្តបេសកកម្មធ្វើឱ្យប្រទេសរបស់យើងមានប្រជាជាតិមួយ៖ រឹងមាំលើសមុទ្រទទួលបានធនធានពីសមុទ្រពឹងផ្អែកលើសមុទ្រនិងប្រឈមនឹងសមុទ្រជាដើម។

ការអភិវឌ្ឍបណ្តាញនៃតំបន់ទីក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រ - ទិសដៅថ្មីសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ របស់វៀតណាម
ការអភិវឌ្ឍបណ្តាញនៃតំបន់ទីក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រ - ទិសដៅថ្មីសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ របស់វៀតណាម

សក្តានុពលនិងគុណសម្បត្តិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងជាប់សមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់វៀតណាម

ទីក្រុងសមុទ្រត្រូវបានយល់ជាបីប្រភេទគឺទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រទីក្រុងកោះនិងទីក្រុងដែលមានមូលដ្ឋាននៅមហាសមុទ្រដែលត្រូវបានរៀបចំជាច្រវាក់ទីក្រុងនិង កាន់កាប់អារេលំហដែលត្រូវគ្នា: ទីលំហសមុទ្រឆ្នេរសមុទ្រ / កោះប្រជុំកោះនិងលំហសមុទ្រ។ ដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសមុទ្រកោះនិងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រទីប្រជុំជនទីក្រុងឆ្នេរមានគុណសម្បត្តិនៃធនធានធម្មជាតិសម្បូរបែបប្លែកៗនិងប្រើប្រាស់ច្រើន។ នៅលើទីតាំងនៃ "ច្រកទ្វារចូល" សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មផ្លូវសមុទ្រនិងផ្លូវអាកាស; មានគុណសម្បត្តិក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចឆ្នេរពហុវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកោះនិងសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ។ ដូច្នេះតំបន់ទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រនីមួយៗក្លាយជា“ ប៉ុលនៃការអភិវឌ្ឍន៍” សកម្មដែលមានឥទ្ធិពលលេចធ្លាយដើរតួនាទីបង្កើតទំនាក់ទំនងតំបន់ក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រទន្ទឹមនឹងនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលផ្តុំនិងកំណត់ចំនួនប្រជាជនសមុទ្រនិងកោះ ជាដើម រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសរបស់យើងមានតែស្រុកកោះឆ្នេរចំនួន ១០ និងស្រុកកោះចំនួន ២ នៅឯនាយសមុទ្រ (កោះ Truong Sa – កោះ Hoang Sa) ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ ២៨ ខេត្ត / ក្រុងដោយផ្ទាល់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលកណ្តាល។ នៅស្រុកកោះឆ្នេរចំនួន ១០ មានតែកោះចំនួន ៦៦ ប៉ុណ្ណោះដែលមានប្រជាជនអត្រាមានកំរិតទាបមិនស្មើនឹងសក្តានុពល។ សមត្ថភាពក្នុងការ "ប្រមូលផ្តុំចំនួនប្រជាជន" នៃសមុទ្រកោះនិងតំបន់ឆ្នេរមានកំរិតទាបមិនស្មើគ្នានិងឯកឯង។ កង្វះការវិនិយោគធំ ៗ នៅក្នុងតំបន់សំខាន់ៗនៃសមុទ្រនិងលំហកោះ។ នេះមានន័យថាតម្លៃនៃសមុទ្រកោះនិងតំបន់ឆ្នេរមិនត្រូវបានគេភ្ញាក់ដឹងខ្លួនត្រឹមត្រូវ។ ការតភ្ជាប់ច្រាំងសមុទ្រមិនអាចត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនៃការអភិវឌ្ឍន៍សមុទ្រនិងកោះ។ "លំហរទីក្រុងជាប់សមុទ្រ" គួរតែត្រូវបានដាក់នៅក្នុងទីតាំងសក្ដិសមនៅក្នុងផែនការផែនការលំហសមុទ្រនាពេលខាងមុខនេះ។

 

ការអភិវឌ្ឍបណ្តាញនៃតំបន់ទីក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រ - ទិសដៅថ្មីសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ របស់វៀតណាម

បណ្តាញទីក្រុងសមុទ្រ - ជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង

ប្រទេសទាំងមូលកំពុងអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រសមុទ្រ ២០៣០ សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសរបស់យើងកំពុងត្រូវបានគេភ្ញាក់រលឹកវាចាំបាច់ត្រូវបង្រួបបង្រួមនិងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នាដោះស្រាយទំនាក់ទំនងរវាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនិងការពារជាតិ និងសន្តិសុខនៅសមុទ្រ; ជាមួយនឹងការធានាសន្តិសុខសង្គមនិងតម្លៃវប្បធម៌សមុទ្រ; ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ធនធានសមុទ្រសមហេតុផល; ជាមួយនឹងការការពារបរិស្ថានសមុទ្រ; ជាមួយសេដ្ឋកិច្ចឆ្នេរខ្សាច់សេដ្ឋកិច្ចកោះនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក ដើម្បីកសាង“ បណ្តាញទីក្រុងសមុទ្រ” ដើម្បីបង្កើតជា“ ប៉ុលអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ស្វាហាប់” ដែលមានសមត្ថភាពភ្ជាប់លំហសេដ្ឋកិច្ចតាមឆ្នេរជាមួយលំហសេដ្ឋកិច្ចកោះនិងលំហសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រ។ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវនិងប្រសិទ្ធភាពបណ្តាញខ្សែសង្វាក់ទីក្រុងនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនឹងបង្កើត“ ថាមពលនិងកម្លាំង” ថ្មីសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររបស់ប្រទេសនាពេលអនាគត។ ភ្ញាក់ពីសក្តានុពលដែលមានស្រាប់នៅក្នុងសមុទ្រសមុទ្រនិងកោះ។

ធ្វើឲ្យជាក់ស្តែងនូវបណ្តាញនៃតំបន់ទីក្រុងជាប់សមុទ្រនៅប្រទេសវៀតណាម

ការវិភាគខាងលើបង្ហាញថាការអភិវឌ្ឍបណ្តាញទីក្រុងសមុទ្រដែលបានស្នើឡើងគឺស្របទាំងស្រុងទៅនឹងស្មារតីនៃយុទ្ធសាស្ត្រសមុទ្រឆ្នាំ២០៣០ និងច្បាប់និងគោលនយោបាយសមុទ្រនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង។ បន្ថែមលើ“ អត្ថប្រយោជន៍ពីរទន្ទឹមគ្នា” ដែលបណ្តាញទីក្រុងសមុទ្រនាំមកនូវការស្ថាបនានិងការអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញទីក្រុងជាប់សមុទ្រក៏ជាវិធីដែលយើងបញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពពូកែនិងសមត្ថភាពត្រួតពិនិត្យជាក់ស្តែងរបស់យើង”តំបន់ភាគទាំងបីនៅវៀណាមគឺជាប់សមុទ្រ”។ នេះក៏ជាមធ្យោបាយលើកកម្ពស់តម្លៃវប្បធម៌សមុទ្រជំរុញការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសសេវាកម្មសមុទ្រថាមពលកកើតឡើងវិញទេសចរណ៍សមុទ្រនេសាទ ...។ តាមរយៈ «ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងសមុទ្រខៀវ» សម្របទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការផ្លាស់ប្តូរមហាសមុទ្រ។ នាបច្ចុប្បន្ននៅលើកោះនិងស្រុកកោះការនេសាទមានសមាមាត្រធំៗ អ្នកនេសាទក៏មានចំណែកធំនៃចំនួនប្រជាជននិងរចនាសម្ព័ន្ធការងាររបស់ស្រុកកោះ។ ដូច្នេះពួកគេក៏ជាកម្លាំងស្នូលនៅក្នុងទីក្រុងកោះនាពេលអនាគតផងដែរ។ ដើម្បី "ធ្វើឲ្យជាក់ស្តែង " នូវបណ្តាញទីក្រុងជាប់សមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសរបស់ វៀតណាមវាចាំបាច់ត្រូវមានដំណោះស្រាយជាច្រើនប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើសមកាលកម្មនិងធ្វើឱ្យបានល្អនូវការសម្របសម្រួលអន្តរក្រសួងនិងស្ថាប័ននានា។ ដំបូងបង្អស់វាចាំបាច់ត្រូវផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតនិងចក្ខុវិស័យដើម្បីទៅសមុទ្រជាមួយនឹងស្មារតីថ្មី ឥរិយាបថ និងធ្វើសមាហរណកម្មមួយជំហាននៃការអនុវត្តន៍និងភារកិច្ចនៃយុទ្ធសាស្ត្រសមុទ្រ ២០៣០ ។ ទីពីរដើម្បីកែសំរួលនិងច្បាប់និងគោលនយោបាយឥតខ្ចោះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រដោយផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រខៀវជាមួយអភិរក្សដើមទុនសមុទ្រធម្មជាតិ។

ទីបីសមុទ្រត្រូវតែត្រូវបានធ្វើសមាហរណកម្មនៅតាមតំបន់ដោយអនុលោមតាមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ ១៩៨២ (UNCLOS ១៩៨២) ដោយអនុលោមតាមផែនការលំហសមុទ្រជាតិ (យោងតាមច្បាប់ផែនការឆ្នាំ ២០១៧) ជាពិសេសផែនការប្រភេទថ្មីនេះត្រូវតែក្លាយជាឧបករណ៍មួយ ដើម្បីគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍន៍សមុទ្រកោះនិងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនាពេលខាងមុខផងដែរ។ទីបូន នៅក្នុងផែនការដែនសមុទ្រជាតិបន្ថែមពីលើលំហសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យ / វិស័យសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្របែបប្រពៃណី (ការធ្វើនេសាទនិងវារីវប្បកម្មកំពង់ផែនិងច្រកនាវាចរទេសចរណ៍សមុទ្រ ទឹកជ្រោះរ៉ែសមុទ្រ ... ) វាចាំបាច់ក្នុងការបម្រុងទុកកន្លែងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ទីក្រុងសមុទ្រថាមពលសមុទ្រកកើតឡើងវិញនិងធនធានធម្មជាតិសមុទ្រ។ រីឯទីប្រាំ ត្រូវបង្កើតផែនទីបង្ហាញផ្លូវនិងការណែនាំបច្ចេកទេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតំបន់ទីក្រុងសមុទ្រនីមួយៗ៖ ទីក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនិងទីក្រុងកោះ ដើម្បីផ្តល់គោលការណ៍មូលដ្ឋានសម្រាប់វិនិយោគិនក្នុងការជ្រើសរើសនិង លើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិតសម្រាប់តំបន់ទីក្រុងជាប់ឆ្នេរសមុទ្រយ៉ាងជាក់លាក់ផងដែរ៕
(បកប្រែដោយ ហេង វុធ្ធី)
(ប្រភពព័ត៌មាន: thoidai.com.vn)
;

ព័ត៌មានទាក់ទិនផ្សេងៗ:

មតិយោបល់របស់មិត្តអ្នកអាន
ឈ្មោះ :
អ៊ីមែល :
យោបល់របស់លោកអ្នក:
   
 
 
 
 
   
Mobile
TieuDe
លេខកូដសុវត្ថិភាព:  
ផ្ញើ
  Hiển thị    kết quả / trang
Không tìm thấy bản ghi nào
ព័ត៌មាន​អាន​ច្រើន​ជាង​គេ៖
Scroll