អតិរេកពាណិជ្ជកម្មរបស់វៀតណាមបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់មួយដោយមានទំនិញចំនួន ៣១ មុខទំនិញឈានដល់ទំហំទឹកប្រាក់នាំចេញជាង ១ ពាន់លានដុល្លារ

15:04 2020/11/30

យុគសម័យ - ក្នុងរយៈពេល ១១ ខែនៃឆ្នាំនេះប្រទេសវៀតណាមមានមុខទំនិញចំនួន ៣១ ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់នៃការនាំចេញជាង ១ ពាន់លានដុល្លារដែលស្មើនឹង ៩២ ភាគរយនៃចំណូលនាំចេញសរុប។

អតិរេកពាណិជ្ជកម្មរបស់វៀតណាមបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់មួយដោយមានទំនិញចំនួន ៣១ មុខទំនិញឈានដល់ទំហំទឹកប្រាក់នាំចេញជាង ១ ពាន់លានដុល្លារ
អតិរេកពាណិជ្ជកម្មរបស់វៀតណាមបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់មួយដោយមានទំនិញចំនួន ៣១ មុខទំនិញឈានដល់ទំហំទឹកប្រាក់នាំចេញជាង ១ ពាន់លានដុល្លារ

យោងតាមទិន្នន័យពីការិយាល័យស្ថិតិទូទៅក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលនៃ COVID-១៩ កំពុងបន្តការវិវត្តស្មុគស្មាញដែលជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពនាំចូលនិងនាំចេញរបស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេល ១១ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះបានឈានដល់កំរិតនាំចេញមួយភ្លាមៗ។ កំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុត ២០,១ ពាន់លានដុល្លារ

ជាក់ស្តែងការនាំចេញនិងនាំចូលសរុបក្នុងរយៈពេល ១១ ខែមានចំនួនប្រមាណ ៤៨៩,១ ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង ៣,៥% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងនោះការនាំចេញសម្រេចបាន ២៥៤,៦ ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង ៥,៣ ។ %; ការនាំចូលសម្រេចបាន ២៣៤,៥ ​​ពាន់លានដុល្លារកើន ១,៥% ។ ជាពិសេសមានមុខទំនិញ ៣១ មុខដែលមានចំណូលនាំចេញជាង ១ ពាន់លានដុល្លារស្មើនឹង ៩២% នៃចំណូលនាំចេញសរុប។

ជាក់ស្តែងទូរស័ព្ទនិងគ្រឿងបន្លាស់មានចំណូលនាំចេញធំបំផុតឈានដល់ ៤៦,៩ ពាន់លានដុល្លារស្មើនឹង ១៨,៤% នៃចំណូលនាំចេញសរុបធ្លាក់ចុះ ៣,៤% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចកុំព្យូទ័រនិងគ្រឿងបន្លាស់សម្រេចបាន ៤០,២ ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង ២៤,៣% ។ ផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌនិងសម្លៀកបំពាក់បានឈានដល់ ២៦,៧ ពាន់លានដុល្លារធ្លាក់ចុះ ១០.៥% ។ គ្រឿងម៉ាស៊ីនឧបករណ៍ឧបករណ៍និងគ្រឿងបន្លាស់សម្រេចបាន ២៣,៩ ​​ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង ៤៤,៥% ។ ស្បែកជើងឈានដល់ ១៤,៩ ពាន់លានដុល្លារធ្លាក់ចុះ ៩,៨% ។ ផលិតផលឈើនិងឈើសម្រេចបាន ១០,៩ ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង ១៤,១% ។ មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងគ្រឿងបន្លាស់សម្រេចបាន ៨,១ ពាន់លានដុល្លារកើនឡើង ៤,១% ។ គ្រឿងសមុទ្រសម្រេចបាន ៧,៧ ពាន់លានដុល្លារធ្លាក់ចុះ ០,៩% ។

ប្រែសម្រួលដោយ ហេង វុធ្ធី
(来源: thoidai.com.vn)
;

同类别新闻