តម្លៃមាសនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០៖ តម្លៃមាសបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង

13:12 2020/11/28

យុគសម័យ - តម្លៃមាសពិភពលោកក្នុងការជួញដូរព្រឹកព្រលឹមព្រឹកនេះបានធ្លាក់ចុះជាផ្លូវការនូវកំរិត ១.៨០០ ដុល្លារ / OUNCE ពោលគឺធ្លាក់ចុះដល់ ២០ ដុល្លារបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការកាលពីម្សិលមិញ។ ក្រៅពីនេះតម្លៃមាសនៅវៀតណាមមានចំនួន ៥៤ លានដុង / តម្លឹង (លក់)។

តម្លៃមាសនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០៖ តម្លៃមាសបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង
តម្លៃមាសនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០៖ តម្លៃមាសបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែវិច្ឆិកា នេះតម្លៃមាសរបស់ PNJ ត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងតម្លៃ ៥៣,៣ ដល់ ៥៣,៨ លានដុង / តម្លឹង (ទិញ - លក់) ។

ក្រុមហ៊ុនគ្រឿងអលង្ការ DOJI កំពុងចុះបញ្ជីតម្លៃមាសនៅ៖ ៥៤,៣៥ លានដុង / តម្លឹង (ទិញ) និង ៥៤,៨៥ លានដុង / តម្លឹង (លក់) ។

តម្លៃមាសពិភពលោកនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០

នៅក្នុងវគ្គព្រឹកនេះតម្លៃមាសដែលបានចុះបញ្ជីនៅជាន់ជួញ Kitco មានចំនួន ១.៧៨៧ ដុល្លារ / OUNCE ដែលចុះថយ ២០​ ដុល្លាបើប្រៀបធៀបនឹងវគ្គបិទកាលពីម្សិលមិញ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរតម្លៃមាសនៅជាន់ញូវយ៉កបានបញ្ឈប់នៅ ១.៧៨៧ ដុល្លារ / OUNCE​ ដែលចុះចយ ២០ ដុល្លា/ OUNCE។

ការព្រួយបារម្ភអំពីលទ្ធភាពជោគជ័យនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវិដ១៩ បានបង្កើតឱ្យមានសន្ទុះនៃការកើនឡើងនៃតម្លៃមាសព្រោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនបានបង្ហាញការងឿងឆ្ងល់អំពីប្រសិទ្ធភាពដែលអាចមានក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងមធ្យម។ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងមួយអាចត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅសប្តាហ៍ក្រោយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះវ៉ាក់សាំងត្រូវបានគេរំពឹងទុកនៅក្នុងខែធ្នូ។

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតម្លៃមាសចុងក្រោយនៅក្រុមហ៊ុនគ្រឿងអលង្ការសាយហ្គន (SAI GON)៖

ប្រភេទមាស

 

តំលៃលក់ចេញ

តំលៃទិញចូល

ទីក្រុង Ho Chi Minh

មាស SJC ពីមួយតម្លឹង - 10 តម្លឹង

54.400

54.900

មាស SJC ចំនួន 5 ជី

54.400

54.920

ចិញ្ចៀនមាស SJC 99,99 0,5 ជី, 1 ជី, 2 ជី

54.400

54.930

ចិញ្ចៀនមាស SJC 99,99 1 ជី, 2 ជី, 5 ជី

53.000

53.550

ចិញ្ចៀនមាស SJC 99,99 0,5 ជី

53.000

53.650

មាសសម្រាប់ធ្វើគ្រឿង អលង្ការ 99,99%

52.650

53.350

មាសសម្រាប់ធ្វើគ្រឿង អលង្ការ 99%

51.822

52.822

មាសសម្រាប់ធ្វើគ្រឿង អលង្ការ 75%

38.167

40.167

មាសសម្រាប់ធ្វើ គ្រឿងអលង្ការ 58,3%

29.256

31.256

មាសសម្រាប់ធ្វើ គ្រឿងអលង្ការ 41,7%

20.399

22.399

 

ទីក្រុង Ha Noi

មាស SJC

54.400

54.920

(来源: thoidai.com.vn)
;

同类别新闻