សហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវនិងវិនិយោគលើវិស័យថាមពលកកើតឡើងវិញនៅកម្ពុជា

សហប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវនិងវិនិយោគលើវិស័យថាមពលកកើតឡើងវិញនៅកម្ពុជា

08:05 - 2018/05/23
យុគសម័យ - ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនវិនិយោគពាណិជ្ជកម្ម Hoa Binh និងក្រុមហ៊ុនចំកាត់ MH & MT បានរួមសហការ ស្រាវជ្រាវនិងទាក់ទាញសហគ្រាសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ាន អនុវត្តន៍ការវិនិយោគទៅលើវិស័យថាមពលកកើតឡើងវិញនៅកម្ពុជា-ជាកន្លែងត្រូវបានវាយតម្លៃខ្ពស់អំពីសក្កានុភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍថាមពលខ្យល់និងថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។
កម្លាំងថ្មីក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងវៀតណាម – ឡាវ

កម្លាំងថ្មីក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងវៀតណាម – ឡាវ

00:54 - 2017/06/06
ព្រឹត្តការណ៍​លោកស្រីប្រធានរដ្ឋសភាឡាវ Pany Yathotou បាន​អញ្ជើញ​​បំពេញទស្សនកិច្ច​មិត្តភាពជាផ្លូវការ ​នៅប្រទេសវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ ​គឺជា​ចំណុច​សំខាន់ៗ ក្នុង​ឳកាស​រំលឹក​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍ ៥៥ ឆ្នាំនៃថ្ងៃបង្កើតទំនាក់ទំនង​ការទូត (ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​១៩៦២​-ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧) និង ៤០ ឆ្នាំ នៃថ្ងៃចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀង​មិត្តភាព​និង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​រវាង​វៀតណាម - ឡាវ។
Scroll