កិច្ចពិភាក្សានូវការកែលំអច្រកព្រំដែន Tan Nam - MeanChay

19:19 2019/06/06

យុគសម័យ - មេដឹកនាំខេត្ត Tay Ninh និងមេដឹកនាំខេត្តព្រៃវែង(ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) និងតំណាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងភ្នាក់ងារដែលព័ន្ធមួយចំនួននៃខេត្តទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីការកែលំអច្រកព្រំដែន Tan Nam - MeanChay បានក្លាយជាច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិ។ លោក Pham Van Tan ជាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Tay Ninh និងលោក ជា សុមេធី អភិបាលខេត្តព្រៃវែង បានធ្វើអធិបតីភាពនៃការពិភាក្សា។

កិច្ចពិភាក្សានូវការកែលំអច្រកព្រំដែន Tan Nam - MeanChay

 


កិច្ចពិភាក្សានូវការកែលំអច្រកព្រំដែន Tan Nam - MeanChayរវាងមេដឹកនាំនៃខេត្ត Tay Ninh និងខេត្តព្រៃវែង

ក្នុងបរិយាកាសមិត្តភាពនិងការបើកទូលាយភាគីទាំងពីរបានជូនដំណឹងគ្នាអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការកែលំអច្រកព្រំដែន Tan Nam  - MeanChay ដើម្បីក្លាយជាច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិនៃភាគីម្ខាងក្នុងពេលកន្លងមក។ ផ្តល់វិធានការ និងឯកភាពត្រលប់ទៅវិញនូវការដាក់ឈ្មោះស្ពានតភ្ជាប់រវាងខេត្តទាំងពីរគឺស្ពានមិត្តភាព Tan Nam - MeanChay។

ភាគីទាំងពីរក៏បានឯកភាពនូវការពន្យារពេលនៃការប្រកាសច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិដើម្បីឱ្យខេត្ត Tay Ninh អាចបន្តបំពេញនីតិវិធីនិងឯកសារដើម្បីរាយការណ៍ជូនរដ្ឋាភិបាល។ បន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តនិងបានអនុម័តលើការកែលំអហើយភាគីទាំងពីរនឹងប្រកាសរួមគ្នា។

ទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃចងសម្ព័ន្ធភាពនិគមជននៅព្រំដែននៃភាគីទាំងពីរមេដឹកនាំនៃខេត្តទាំងពីរបានឯកភាពណែនាំស្រុកនិងឃុំតាមព្រំដែននៃភាគីនីមួយៗដើម្បីបង្កើតផែនការនិងខ្លឹមសារចុះហត្ថលេខាលើដែលសមស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនៃស្ថានភាពជាក់ស្តែងក្នុងស្រុកឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរួមសម្រាប់ព្រំដែនមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ៕

 

ប្រែសម្រូលដោយសមុទ្រ
;

同类别新闻