សិក្ខាសាលាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់នៅព្រំដែនវៀតណាម - ឡាវ - កម្ពុជា

09:58 2020/11/21

យុគសម័យ - នេះគឺជាឱកាសសំខាន់ដើម្បីចែករំលែកស្ថានភាពបទពិសោធន៍និងយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការបង្ការនិងលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតំបន់ព្រំដែនវៀតណាម - ឡាវ - កម្ពុជា ហើយតំណាងភាគីនានានឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើតយន្តការនិង ឧបករណ៍សមស្របនិងអាចធ្វើទៅបាន សំដៅចែករំលែកត៌មាននិងជម្រុញកិច្ចសហការក្នុងគោលដៅរួមផងដែរ។

សិក្ខាសាលាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់នៅព្រំដែនវៀតណាម - ឡាវ - កម្ពុជា
សិក្ខាសាលាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់នៅព្រំដែនវៀតណាម - ឡាវ - កម្ពុជា

 ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃគម្រោង“ បង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់សម្រាប់ប្រជាជនចល័តនៅតំបន់ព្រំដែនវៀតណាម - កម្ពុជា” ក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ ២០១៨ - ២០២០ អង្គការសកម្មភាពភាពក្រីក្រ (HPA) ប្រចាំនៅវៀតណាម សហការជាមួយវិទ្យាស្ថានជំងឺគ្រុនចាញ់ - ប៉ារ៉ាស៊ីតសត្វល្អិតមជ្ឈឹម បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្ការជំងឺគ្រុនចាញ់ព្រំដែនវៀតណាម - ឡាវ - កម្ពុជានៅដាកណុង (DakNong) ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៩ ​ដល់ ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ។ សន្និសីទនេះមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការអនុវត្តគម្រោងរួមមានថ្នាក់ដឹកនាំនៃវិទ្យាស្ថានមជ្ឈិមនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ - សត្វល្អិតនិងប៉ារ៉ាស៊ីត សហការជាមួយអង្គការ HPA ប្រចាំនៅវៀតណាម និងតំណាងមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ប្រឹក្សាសុខភាពនិងការអភិវឌ្ឍសុខភាពនិងសហគមន៍ (CHD) រួមទាំងតំណាងមួយចំនួនទៀតមកពីខេត្ត Binh Phuoc- Dak Nong – Dak Lak – Gia Lai។ នេះគឺជាឱកាសសំខាន់ដើម្បីចែករំលែកស្ថានភាពបទពិសោធន៍និងយុទ្ធសាស្ត្របច្ចុប្បន្នសម្រាប់ការបង្ការនិងលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតំបន់ព្រំដែនវៀតណាម - ឡាវ - កម្ពុជា ហើយតំណាងភាគីនានានឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កើតយន្តការនិង ឧបករណ៍សមស្របនិងអាចធ្វើទៅបាន សំដៅចែករំលែកត៌មាននិងជម្រុញកិច្ចសហការក្នុងគោលដៅរួមផងដែរ។

គួរបញ្ជាក់ថាគម្រោងបង្ការប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់សម្រាប់ប្រជាជនចល័តនៅតំបន់ព្រំដែនវៀតណាម - កម្ពុជា បានឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ ២០២០ បទពិសោធន៍និងការចែករំលែកនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់គម្រោងដើម្បីបន្តកែលម្អនិងបង្ហាញពីតួនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់ពួកគេនៅក្នុងរឿងកែលម្អសុខភាពសាធារណៈចំពោះបញ្ហាជំងឺគ្រុនចាញ់ ជាពិសេសគឺជំងឺគ្រុនចាញ់នេះទំនងជាស៊ាំនឹងថ្នាំកំពុងតែលេចចេញជាបណ្តើរៗផងដែរ៕

បកប្រែដោយ ហេង វុធ្ធី
(来源: baodaknong)
;

同类别新闻